top of page

Student Agency

Koncový klient: Student Agency

Záznamová technologie, která je umístěna v autobuse, umožňuje záznam obrazu a zvuku

ze čtyř kamer (2x boční, 1x místo řidiče, 1x situace před vozidlem). Spolu se záznamem GPS pozice, času, rychlosti a několika signálových/ovládacích senzorů - 8 vstupů/4 výstupy, dává reálný přehled o aktuální situaci. Z videozáznamu lze tak následně vyhodnotit například

v jakém okamžiku byl sešlápnutý brzdový pedál, zda bylo aktivní směrové světlo atp..  Dále systém umožňuje vzdálený dohled vozidla na dopravním dispečinku, kde má dispečer informaci o aktuální pozici a rychlosti vozidla, možnost náhledu obrazu i se zvukem (v případě vnitřní kamery u řidiče) a veškerých zaznamenávaných dat (on-line vzdálené monitorování aktuální situace). Systém mobilního digitálního videorekordéru (MDVR) je vybaven sofistikovanými softwarovými aplikacemi, jejichž prostřednictvím lze záznamy dále zpracovávat a archivovat.  MDVR je vybaveno externím čidlem okamžitého přetížení,

které v případě nehody vyšle alarm na dispečink. Alarm na dispečink může vyslat i řidič vozidla stisknutím „PANIC“ tlačítka umístěného na palubní přístrojové desce. Záznamové zařízení

je dimenzováno i pro bezproblémový provoz ve ztížených klimatických a mechanických podmínkách, je odolné proti výkyvům teplot, vibracím a rázům. Standardně je systém řešen jako bezobslužný, spouští a vypíná se současně se zapnutím elektrické sítě ve vozidle. Záznamové zařízení může být vybaveno vlastním záložním zdrojem napájení, což umožní monitorovat vozidlo například při parkování mimo střežené parkoviště.

Použité technologie

HW

1x mobilní digitální videorekordér – streaming video MDVR-XII 4 chanel, GPS, WiFi 500 GB HDD,

2x RS-232, 2x RS-485, 1x USB

1x informační panel LCD

1x GSM WiFi router

2x venkovní odolná mini kamera barevná s nočním viděním IP68

2x vnitřní mini kamera barevná s nočním viděním

SW

Central Monitoring Systém (CMS) – vzdálený dohled a management přes GSM, WiFi a LAN

Playback Analysis Software (PAS) – export videosoubor a konverze formátů H.264 a AVI

Remote Monitoring Systém (RMS) – vzdálený dohled a management přes WiFi a LAN

Direct Web Access (DWA) – vzdálený dohled a management prostřednictvím webového prohlížeče

bottom of page