top of page

IT OUTSOURCING

ROZVÍJEJTE HLAVNĚ SVÉ PODNIKÁNÍ, IT NECHTE NA NÁS...

PROČ IT OUTSOURCING?

Protože se budete moci soustředit plně na to, co je pro Vás opravdu důležité. Na Vaše projekty, nápady, rozkvět podnikání či využití Vašeho know-how. A my se postaráme o to, aby Vaše požadavky na inovace, rostoucí nároky na výkon i infrastrukturu nebo bezpečnost, byly spolehlivě a komplexně vyřešeny, aniž byste se jimi museli sami zabývat. Šité na míru Vašim potřebám. Vše samozřejmě ruku v ruce s technologickými i bezpečnostními trendy v IT.

OUTSOURCING VE 4 KROCÍCH

Při poskytování našich služeb klademe důraz na profesionalitu, rychlost a kvalitu. Na prvním místě je pro nás spokojený zákazník. Co vás tedy čeká, pokud se rozhodnete pro nás?

01

ANALÝZA

Důkladné zmapování aktuálního stavu a vybavenosti IT technologií je základem analýzy, která poskytne oběma stranám obraz stávajícího stavu IT, jeho zabezpečení

a celkové kondice. Na základě provedené analýzy vypracujeme plán obnovy

a doporučení pro optimalizaci

a zefektivnění IT s ohledem

na dostupnost, výkon, spolehlivost a především bezpečnost. Zákazníkovi se tak často poprvé dostává do rukou kompletní informace, na základě které je schopen sám vyhodnotit rizika a hrozby, např. ztráty dat nebo kybernetického útoku. Závěry analýzy společně vyhodnotíme a doporučíme všechny důležité priority a kroky, které je nutno udělat pro nápravu.

02

KONFIGURACE

A IMPLEMENTACE

Po předání technologie nastavíme potřebné změny v konfiguraci stávající infrastruktury z hlediska výkonu, dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Provedeme implementaci nových postupů, aplikací

pro vzdálený dohled systémů, případně nového hardwarového nebo softwarového vybavení doporučeného

a odsouhlaseného předchozí analýzou. Provedeme konsolidaci serverové i síťové infrastruktury, nastavíme plány záloh a archivací dat. Maximální důraz klademe na zabezpečení

a odolnost všech systémů. Důležité změny zpracujeme formou prezentace pro všechny uživatele, které popřípadě

i jednotlivě zaškolíme. 

03

SYSTÉMOVÁ PODPORA A SERVIS

Profesionální systémové služby jsou základem bezchybného fungování IT technologie. Portfolio našich služeb pokrývá velmi široké spektrum zákaznických požadavků. Zajistíme správu serverů, síťové infrastruktury, stanic, tiskáren

i ostatních periferií. Zajistíme dostupnost informačního systému, internetové konektivity, firemních dat, elektronické pošty i cloudových služeb. Pro komunikaci s uživateli používáme help-deskový systém a hot-line telefonickou podporu. Služby jsou poskytovány na základě servisní smlouvy, tj. předem dohodnutého měsíčního paušálu/objemu servisních hodin. Veškeré provedené služby jsou podrobně evidovány a předkládány jako součást měsíčního vyúčtování. Zákazník má tak velmi detailní přehled o poskytovaných službách

a čerpání nasmlouvaného paušálu.

04

KONZULTACE

A INOVACE

Nedílnou součástí našich

služeb jsou pravidelné schůzky

se zákazníkem, kde jsou konzultovány aktuální požadavky a potřeby, předkládány návrhy

na modernizaci a obnovu stávající infrastruktury. Udržujeme dokumentaci aktuálního stavu IT infrastruktury, evidenci veškerého HW i SW vybavení zákazníka. Naši pracovníci jsou v kontaktu s jednotlivými uživateli, řeší jejich problémy

a na základě jejich podnětů vznikají návrhy na inovace. Následně jsou tyto návrhy předkládány managementu společnosti. Aktivně

se účastníme na přípravě

a řízení projektů implementací systémů třetích stran

do stávající infrastruktury.

A abyste si uměli lépe představit, co vše mohou takové služby zahrnovat, seznamte se níže se službami, které zajišťujeme u našich klientů:

- administrace serverů

- správa sítě (switche, routery, firewally, WiFi AP)

- vzdálený přístup, VPN sítě

- vzdálený monitoring ICT

- ochrana dat – zálohování a archivace

- antivirová ochrana serverů i klientských stanic

- implementace nových SW systémů

- upgrade HW, SW

- instalace a konfigurace klientských stanic, tiskáren a ostatních periferií

- pravidelné aktualizace SW produktů

- záruční a pozáruční servis

- systémová podpora uživatelů

- návrh a zavedení bezpečnostní politiky

- zabezpečení lokálních sítí a síťových propojení

- helpdesk, hotline

- audit HW/SW, správa dokumentace o konfiguraci IT infrastruktury

- školení uživatelů, prezentace nových produktů/aplikací/systémů

- konzultace, analýzy

bottom of page