top of page

Záznamové a lokalizační zařízení sanitního vozu

Koncový klient: Zdravotnická záchranná služba Hradce Králové

Záznamová technologie, která je umístěna ve vozidle záchranné služby, umožňuje záznam obrazu a zvuku ze tří kamer spolu se záznamem GPS pozice, času, rychlosti a několika signálových/ovládacích senzorů (8 vstupů a 4 výstupy). Dále systém umožňuje vzdálený dohled vozidla z operačního střediska prostřednictvím CDMA modemu, který zajistí přenos obrazu, zvuku a veškerých zaznamenávaných dat (on-line vzdálené monitorování aktuální situace). Systém mobilního digitálního videorekordéru (MDVR) je vybaven sofistikovanými softwarovými aplikacemi, jejichž prostřednictvím lze záznamy dále zpracovávat, archivovat a to i např. prostřednictvím WiFi LAN. MDVR může být vybaveno externím čidlem okamžitého přetížení, které v případě nehody vyšle alarm do operačního střediska. Dalším příslušenstvím může být ovládací panel umístěný v kabině vozu, kterým lze MDVR ovládat. Záznamové zařízení je dimenzováno i pro bezproblémový provoz ve ztížených klimatických a mechanických podmínkách, je odolný proti výkyvům teplot, vibracím a rázům. Standardně je systém řešen jako bezobslužný, spouští a vypíná se klíčkem zapalování.

Použité technologie

HW

1xmobilní digitální videorekordér – streaming video MDVR-XII XII 4 chanel, GPS, WiFi 500 GB HDD, 2x RS-232, 2x RS-485, 1x USB, Linux

1x LCD displej 7 NavilLock

1x CDMA modem + router + WiFi – AXESSTEL MV410H

2x mini kamera barevná

1x mini kamera barevná s výměnným manuálním objektivem

SW

Central Monitoring Systém (CMS) – vzdálený dohled a management přes GSM, WiFi a LAN

Playback Analysis Software (PAS) – export videosoubor a konverze formátů H.264 a AVI

Remote Monitoring Systém (RMS) – vzdálený dohled a management přes WiFi a LAN

Direct Web Access (DWA) – vzdálený dohled a management prostřednictvím webového prohlížeče

bottom of page